ถูกวิธี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ประหยัดและบริการที่ครบวงจร

พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
งานด้านดูแลสวนและปรับภูมิทัศน์
งานด้านรักษาความปลอดภัย
งานด้านรักษาความสะอาด

กลุ่มธุรกิจ เอ.ชี. พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โดยคุณกัมพล กอโชคชัยนันท์ ซึ่งรักอาชีพบริหารจัดการอสังหาเป็นอย่างมาก มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดไม่ว่าจะเป็นงานด้าน พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ งานด้านรักษาความปลอดภัย งานด้านรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) งานด้านดูแลสวนและปรับภูมิทัศน์ ใช้ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000.00 บาท
บริษัทฯ มีบุคลากรและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการอาคารมากกว่า 20 ปี เพื่อไว้คอยบริการให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการมากอย่างสูงสุด